ponedeljek, 22. avgust 2011

Interesting Facts about Dreams (2.)

Dreams

84

You can have four to seven dreams in one night / V eni noči se lahko pojavi od 4 do 7 različnih sanj

► On average you can dream anywhere from one or two hours every night.

► V povprečju sanjamo od ene do dve uri na noč.

94

Animals Dream Too / Tudi živali sanjajo

► Studies have been done on many different animals, and they all show the same brain waves during dreaming sleep as humans. Watch a dog sleeping sometime. The paws move like they are running and they make yipping sounds as if they are chasing something in a dream.

► Raziskave (izvedene na različnih vrstah živali) so pokazale možgansko valovanje, enako valovanju ljudi med sanjanjem. Bodite pozorni na psa v spanju. Njegove tačke se premikajo kot da bi tekel, hkrati pa spuča tudi rahlo cvileče zvoke, kot da skuša nekaj ujeti. 

10_thumb4

Body Paralysis / Paraliza telesa

Rapid eye movement (REM) sleep is a normal stage of sleep characterized by rapid movements of the eyes. REM sleep in adult humans typically occupies 20-25% of total sleep, about 90-120 minutes of a night’s sleep.

During REM sleep the body is paralyzed by a mechanism in the brain in order to prevent the movements which occur in the dream from causing the physical body to move. However, it is possible for this mechanism to be triggered before, during, or after normal sleep while the brain awakens.

Rem_thumb3

“Hitro premikanje oči” – REM – je normalna faza spanja za katero so značilni hitri premiki oči. REM spanec (pri odrasli osebi) ponavadi okupira 20-25% spanca, kar pomeni od 90 – 120 minut na noč.

Med REM fazo je naše telo paralizirano s strani mehanizma v naših možganih.   To prepreči fizično premikanje telesa med sanjanjem. Se pa zgodi, da se ta mehanizem vklopi pred ali po normalnem spanju, medtem, ko se možgani prebujajo.

11_thumb1

Dream Incorporation / Vključitev sanj

► Our mind interprets the external stimuli that our senses are bombarded with when we are asleep and make them a part of our dreams. This means that sometimes in our dreams we hear a sound from reality and incorporate it in a way. For example you may be dreaming that you are in a concert while your brother is playing a guitar during your sleep.

► Naš um interpretira zunanje dražljaje, ki bombandirajo čute in jih vključi v naše sanje. To pomeni, da včasih slišimo zvok iz realnosti, ki ga vključimo vanje. Naprimer: zgodi se, da sanjaš da si na koncertu, medtem ko v realnosti nekdo igra na nek inštrument med tem, ko spiš.

12_thumb1

Men and Women Dream Differently / Moški in ženske sanjajo drugače

► Men tend to dream more about other men. Around 70% of the characters in a man’s dream are other men. On the other hand, a woman’s dream contains almost an equal number of men and women. Aside from that, men generally have more aggressive emotions in their dreams than the female lot.

►  V sanjah moškega se večinoma pojavljajo drugi moški – kar 70% oseb v moških sanjah je namreč moškeg spola. Ženske sanje pa v povprečju vsebujejo enako število moških in ženskih oseb. Moški doživljajo v sanjah veliko bolj agresivna čustva, kot ženske.

13_thumb1

Precognitive Dreams / Preroške sanje

►  Results of several surveys across large population sets indicate that between 18% and 38% of people have experienced at least one precognitive dream and 70% have experienced déjà  vu. The percentage of persons that believe precognitive dreaming is possible is even higher – ranging from 63% to 98%.

►  Rezultati številnih raziskav kažejo da je od 18 do 38% ljudi doživelo že vsaj ene preroške sanje; 70% ljudi pa je že doživelo déjà  vu. Odstotek ljudi, ki verjamejo v preroške sanje je izredno visok – od 63 do 98%.

***

These are Interesting Facts about Dreams – Part 2.

To so Zanimiva dejstva o sanjah – Del 2.

Part 2_thumb[4]

And here – click below  you can find Interesting Facts about Dreams – Part 1, in case you missed it.

In tukaj – klikni spodaj -  lahko najdete  Zanimiva dejstva o sanjah – Del 1, če ste ga slučajno zamudili.

Part 1_thumb[2]

Have a nice day,

Manuela

Pin It

Ni komentarjev:

Objava komentarja

Iskreno se ti zahvaljujem za tvoj komentar! :)
Thank you so much for your comment.