nedelja, 21. avgust 2011

Interesting Facts about Dreams (1.)

 

Dreams

1

 

You Forget 90% of Your Dreams / Pozabiš 90% svojih sanj

► Within 5 minutes of waking half of your dream is forgotten. Within 10, 90% is gone.

► V prvih petih minutah pozabiš polovico svojih sanj, v naslednjih desetih minutah pa 90%.

2

 

Blind People also Dream / Tudi slepi ljudje sanjajo

► People who became blind after birth can see images in their dreams. People who are born blind do not see any images, but have dreams equally vivid involving their other senses of sound, smell, touch and emotion.

► Ljudje, ki so oslepeli po rojstvu vidijo podobe v svojih sanjah. Osebe, ki so se že rodile slepe pa ne vidijo podob, ampak imajo prav tako žive sanje, ki vključujejo njihove druge čute – sluh, vonj, dotik in čustva.

3

 

Everybody Dreams / Sanjamo vsi

► Every human being dreams (except in cases of extreme psychological disorder). If you think you are not dreaming – you just forget your dreams.

► Vsako človeško bitje sanja (razen v primerih ekstremnih psiholoških motenj). In če misliš da ti ne sanjaš – sanje prehitro pozabiš, sanjaš pa.

4

 

In Our Dreams We Only See Faces That We already Know / V sanjah vidimo le poznane obraze

► Our mind is not inventing faces – in our dreams we see real faces of real people that we have seen during our life but may not know or remember. We have all seen hundreds of thousands of faces throughout our lives, so we have an endless supply of characters for our brain to utilize during our dreams.

► Naš um si obrazov o katerih sanjamo ne izmišlja sam. V sanjah namreč vidimo resnične osebe, ki obstajajo tudi v resničnem svetu. Nekaterih pa žal ne poznamo ali se jih ne spomnemo. V svojem življenju vidimo na tisoče različnih obrazov, tako da imamo neskončno “zalogo” obrazov, ki jih naši možgani uporabijo v sanjah.

5

 

Not Everybody Dreams in Color / Vsi ne sanjamo v barvah

► A full 12% of sighted people dream exclusively in black and white. The remaining number dream in full color.

► 12% ljudi sanja le črno – bele podobe. Ostali pa sanjajo v barvah.

6

 

Dreams are Symbolic / Sanje so simbolične

► If you dream about some particular subject it is not often that the dream is about that. Dreams speak in a deeply symbolic language. Whatever symbol your dream picks on it is most unlikely to be a symbol for itself.

► Čeprav sanjate o kakšnem specifičnem predmetu, v večini primerov pomen sanj sploh ni povezan s tem predmetom. Sanje imajo veliko globlji simbolični pomen od tega kar vi vidite v njih.

7

 

Emotions / Čustva

► The most common emotion experienced in dreams is anxiety. Negative emotions are more common than positive ones.

► Najbolj pogosto čustvo, ki ga občutimo v sanjah je tesnoba. Negativna čustva so tudi veliko bolj pogost pojav, kot pa pozitivna.

***

These are Interesting Facts about Dreams – Part 1.

To so Zanimiva dejstva o sanjah – Del 1.

Part 1

And here – click below -  you can find Interesting Facts about Dreams – Part 2.

In tukaj – klikni spodaj - lahko najdete  Zanimiva dejstva o sanjah – Del 2.

Part 2

Have a nice day,

Manuela

Pin It

Ni komentarjev:

Objava komentarja

Iskreno se ti zahvaljujem za tvoj komentar! :)
Thank you so much for your comment.